"Den kloka människan eftersträvar inte njutning, utan frihet från smärta." - Aristoteles
Top