Ansökan

Fyll i ansökan så detaljerat som möjligt och e-posta oss dina bilagor till oss på ansokan@sanktmartin.se

Ansökan från förening eller skolor kan e-postas till oss på adressen ovan.

Ej korrekt ifylld ansökan behandlas ej.

Förnamn & efternamn
Förnamn & efternamn
Om annan än sökande
Hushållets totala inkomst efter skatt per månad
Tex andra bidrag eller extrainkomster
Tex dagis/fritidsavgift, busskort mm
Berätta om din situation och varför du söker medel hos Sankt Martins förening

GDPR – Jag godkänner med min ansökan att mina personuppgifter lagras av föreningen Sankt Martin

Alla ansökningar behandlas helt konfidentiellt

Top